Select Your Favourite
Category And Start Learning.

duPhonics

เรียนได้ง่ายโดย
ไม่กี่ขั้นตอน

เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Why duPhonics ?

เหตุผลที่ต้องเริ่มภาษาอังกฤษด้วย โฟนิค

ดู โฟนิคส์ เริ่มต้นด้วยคอนเซปต์ที่อยากให้เด็กเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก เด็กๆรู้สึกว่า ไม่เหมือนการเรียนที่เคยเจอ การเรียนโฟนิคส์ จะเป็นคลาสที่ ทั้งครูและเด็กๆ รู้สึก รีแลกซ์มากที่สุด

เมื่อเทียบกับคลาสอื่นๆ เพราะไม่มีกระดาษ ไม่มีดินสอ มีแต่เสียงต่างๆที่ไม่เคยรู้มากก่อน โฟนิคจึงเหมือนการผจญภัย ภาษาในการสื่อสาร DuPhonics (ดูโฟนิคส์) ถือเป็นบัดดี้อยู่ข้างๆ เด็กๆในการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง


5 คอนเซปต์ duPhonics

  • รู้สึกสนุก จนเหมือนไม่ได้มาเรียน
  • อ่านออก กำลังใจดี
  • อ่านได้ไม่ต้องท่องศัพท์
  • อย่าฝืน หากต้องหยุด
  • มั่นใจ เพราะสำเนียงใช่

Start Learning The Language

สอนสนุก จนเหมือนไม่ได้มาเรียน

การเรียนโฟนิคส์ จะเป็นคลาสที่ ทั้งครูและเด็กๆ รู้สึก รีแลกซ์มากที่สุด เมื่อเทียบกับคลาสอื่นๆ เพราะไม่มีกระดาษ ไม่มีดินสอ มีแต่เสียงต่างๆที่ไม่เคยรู้มากก่อน โฟนิคจึงเหมือนการผจญภัย ที่ทำให้อ่านออก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

ในช่วงอายุ 7 – 14 ปี เน้นพัฒนาทักษะ การฟังและการพูด โดยเฉพาะ เรียนรู้ผ่านการฝึกโต้ตอบจริงกับคุณครูแบบตัวต่อตัว ไม่ต้องท่องจำ ให้เด็กๆ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ พูดถูกหลักแกรมมาร์ กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ

หลักสูตรของเรา

โดยการนำหลักสูตร Phonics ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศอเมริกา มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของเด็กไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

เรียนกับ duPhonics ดีอย่างไร?

รู้สึกสนุก จนเหมือนไม่ได้มาเรียน

การเรียนโฟนิคส์ จะเป็นคลาสที่ ทั้งครูและเด็กๆ รู้สึก รีแลกซ์มากที่สุด เมื่อเทียบกับคลาสอื่นๆ เพราะไม่มีกระดาษ ไม่มีดินสอ มีแต่เสียงต่างๆที่ไม่เคยรู้มากก่อน โฟนิคจึงเหมือนการผจญภัย ที่ทำให้อ่านออก

อ่านออก – กำลังใจดี

เด็กก็คือเด็ก การอ่านนิทานออกพร้อมๆกับดูรูปประกอบ แน่ๆนอนว่าจะสนุกมากกว่าและอยากติดตามมากขึ้นอีกด้วย โฟนิคจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ลูกๆชอบภาษาอังกฤษ

อย่าฝืน หากต้องหยุด เพื่อเตรียมพร้อม

พ่อแม่หลายคน คงเคยเจอปัญหา ส่งลูกเข้าเรียนหลักสูตร 2 ภาษา แต่อ่านไม่ออก และต้องนั่งแปลทุกคำ ทำให้ล้าก่อนเข้าเนื้อหาจริง โฟนิคแก้ปัญหาอ่านไม่ออกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนหลักสูตร 2 ภาษา และแบบฝึกหัดมากมาย ที่ช่วยให้น้องๆเข้าใจความหมายคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

มั่นใจ เพราะสำเนียงใช่

โฟนิค เป็นพื้นฐานให้อ่านออกเขียนได้ แต่ผลพลอยได้อันน่าทึ่งคือ สำเนียงจะออกมาเป๊ะ ถูกต้องโดยอัตนโนมัติเพราะเรามีหลักการออกเสียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

อ่านได้ไม่ต้องท่องศัพท์

โฟนิคก็เหมือน การเรียนผสมคำภาษาไทย ก -า กา, ข -า ขา ดังนั้นหากเด็กๆรู้หลักโฟนิค ก็จะสามารถสะกดคำ ได้โดยไม่ต้องท่องศัพท์เลย

เรียนโฟนิค ต้องอายุเท่าไหร่

เด็กเล็กเริ่มเรียนได้ตั้งแต่เริ่มออกเสียงได้ (2 ขวบ) และหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่หรือบุคคลทั่วไป ที่ช่วยในการอ่านออก-เขียนได้และสำเนียงที่ถูกต้อง

เรียนสดออนไลน์เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจน
LEARNSPACE